BELI EMAS PUTIH

Kami Sedia membeli emas putih dengan harga tinggi
Jenis-jenis: 18k , 750, 375
(Emas Baru, Lama, Patah & Rosak)



1.Barang emas diuji.
2.Emas diasingkan mengikut mutu peratusan
   ketulinannya.
3.Emas ditimbang dengan timbangan yang telus dan
   teliti.
4.Emas dinilaikan mengikut kadar emas terpakai
   setelah ditolak keuntungan syarikat tanpa riba.
5.Rundingan harga secara tawar-menawar dijalankan
   sehingga persetujuan termeterai.
6.Butir-butir diri pelanggan dicatatkan.
7.Bayaran dijelaskan secara tunai.
8.Akad jual beli dilakukan.
9.Salinan resit diserahkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...