BELI SURAT PAJAK


PEMBELI SURAT PAJAK 017-674 6805

PEMBELI SURAT PAJAK 017-674 6805
a)Pelanggan perlu membawa dokumen pengenalan diri 1 salinan I/C dan 1 salinan surat pajak.
b)Hanya penama surat pajak yang tertera sahaja yang dibenarkan berurusan.
c)Pihak ketiga tidak akan diberi keizinan untuk berurus niaga.
d)Sebelum modal urusniaga diserahkan butir-butir penjual akan dicatatkan.
e)Surat akuterima kewangan perlu ditanda-tangani.
f(Selepas emas dikeluarkan dari pajak gadai·
g)Barang emas diuji
h)Emas diasingkan mengikut mutu peratusan ketulinannya
i)Emas ditimbang dengan timbangan yang telus dan teliti
j)Emas dinilaikan mengikut kadar emas terpakai setelah ditolak keuntungan syarikat tanpa riba.
k)Rundingan harga secara tawar-menawar dijalankan sehingga persetujuan termeterai.
m)Butir-butir diri pelanggan dicatatkan pada resit.
n)Bayaran dijelaskan secara tunai.
o)Akad jual beli dilakukan
p)Salinan resit diserahkan.

Usah Biarkan Surat Pajakan Emas Anda Tamat Tempoh Begitu Sahaja...
Masih Ada Baki WANG TUNAI Untuk Anda.....
PEMBELI SURAT PAJAK 017-674 6805
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...