BELI EMAS

                                           PEMBELI EMAS,SURAT PAJAK 017-674 6805


PEMBELI EMAS,SURAT PAJAK 017-674 6805

Jenis-jenis emas yang kami beli : 
999.9, 95.0, 91.6, 90.0, 83.5, 80.0 (paun), 75.0, 58.5(emas campur), 37.5(suasa),750(emas putih),375(emas putih).


1. Barang emas diuji
2. Emas diasingkan mengikut  
    mutu peratusan ketulinannya
3. Emas ditimbang dengan timbangan  
    yang telus
4. Emas dinilaikan mengikut kadar
    emas
   terpakai setelah ditolak keuntungan
   syarikat tanpa riba
5. Rundingan harga secara tawar-
    menawar            
   dijalankan sehingga persetujuan
    termeterai.
6. Butir-butir diri pelanggan dicatatkan
7. Bayaran dijelaskan secara tunai.
8. Akad jual beli dilakukan.
9. Salinan resit diserahkan.
PEMBELI EMAS,SURAT PAJAK 017-674 6805
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...